BLOG

Întrebarea decisivă

Scopul ultim al Incidentului Declanșator este de a naște în protagonist o DORINȚĂ. Un OBIECTIV. MIZA poveștii. Rămâne o întâmplare care doar dezechilibrează universul protagonistului - nu e incident declanșator. Fără apariția unui supraobiectiv (fie că îi este dat, fie că eroul și-l dă singur), nu încurajăm formularea întrebării decisive. Întrebarea pe care orice succesiune de întâmplări, care aspiră să devină poveste, mai devreme...

Anti-eroi

Teama de a inventa super-eroi, pe model hollywoodian, a dus la apariția unor protagoniști cu care empatia scârțâie, care, de la prima fotogramă, îți cam taie orice chef de a comunica afectiv. Sunt vietăți cu care spectatorul normal (a se citi care-nu-nutrește-sentimente-de-ură-de-sine) întreține o relație de perfectă indiferență.

E normal. Este un fel de a ignora nevoia intrinsecă a spectatorului de a se identifica cu...

Cusurul protagonistului

Echilibrul, rutina zilnică, zona de confort sunt tipice ființelor imperfecte. Unui zeu invulnerabil incidentul declanșator nu-i spune nimic, perfecțiunea nu se tulbură.

Inculcă protagonistului tău o slăbiciune. Descoperă-i o limită. Un cusur. Ceva de depășit. Un defect care să-i ofere, cândva, perspectiva unei transfigurări.

Și incidentul declanșator nu va întârzia să apară.

...