Expozițiunea, un binecuvântat vicleșug

Interesul publicului nu se reține dându-i informaţie, ci privându-l de informaţie (exceptând-o, bineînțeles, pe cea care este absolut indispensabilă pentru înţelegerea poveștii).

Informația omisă, tăinuită, este cea care procură, în momentele importante, surprizele epice la care râvnim. Scenariștii iscusiți răspândesc expoziţiunea prin întreaga poveste treptat și cu țârâita și niciodată de-a dreptul. E nevoie de un dram de inspirată duplicitate pentru a face expozițiune cum trebuie. To show it and not tell it – îndemânarea, în expozițiune, este de a o face invizibilă.