Gala Galaction

“Citim astăzi prin scriitorii iubitori de trecut că Podul Mogoşoaiei însemna, altădată, un lung pod de lemn care acoperea uliţa cu acelaşi nume, de pe la actuala Piaţă a Victoriei şi până la Dâmboviţa. Toamna şi primăvara se făcea pe uliţele acestui oraş oriental un noroi atât de groaznic, încât – după priceperea turcească a timpului – nu puteai să-l biruieşti decât cu un pod de lemn sub care băltoacele şi miasmele puteau să se menţină tot anul.
(…)
Au trecut cincizeci de ani, fără ca sece noroaiele Bucureştilor.”

(Gala Galaction, 1919)

Related Posts