„Colţuri de Bucureşti” este un proiect video care îşi propune să cerceteze și să aducă împreună afectivităţile bucureştenilor pentru locurile care definesc peisajul urban. Simţul comun pare încredințat de convingerea că obligatorie, pentru evoluția interioară, pentru dobândirea unei relaţii sănătoase cu mediul social, este cunoaşterea unor locuri desemnate generic prin obiective turistice – cunoaștere nedublată, mai niciodată, de un real stimul interior. Altfel spus, de un mod de a învăța nedeterminat de curiozitate, de înclinație naturală, ci de o prea mare încredere în succesul acumulării de informații. E o predispozitie care, în ciuda aparenței, alimentează confuzia și căreia, credem, i se cere opusă o reacţie. Așa stând lucrurile, misiunea noastră constă în stimularea spectatorilor de a lua act de imensul fond afectiv asociat unor locuri din București – practic, capitalul lui intim, chipul lui mai profund – neavând altă consecință decât o necesară, indispensabilă, înnoire a privirii. „Colţuri de Bucureşti” aspiră să fie, pentru imboldul turistic, ceea ce cunoașterea adevărată este pentru învățatul pe de rost.